Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Pechová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Filip Calpaš
2    Dávid Dilong
3    Romana Ďurišová
4    Nicole Chalupová
5    Karolína Kmeťová
6    Tamara Kňazeje
7    Aneta Korcová
8    Henrich Král
9    Tomáš Krist
10    Michaela Krošláková
11    Dávid Letavay
12    Filip Michel
13    Lukáš Minárik
14    Nela Pechalová
15    Matej Šušota
16    Kristián Tofil
17    Adam Vlčko
18    Linda Schwarcz

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria