Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

ďakujeme, že ste sa rozhodli prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka práve do našej školy. Veľmi si vážime Vašu dôveru. 

Prosíme Vás, aby ste na tomto mieste elektronicky vyplnili a odoslali prihlášku Vášho dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy Veľké Uherce 145. Ak ju vyplníte a odošlete správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Ak takúto možnosť nemáte, kontaktujte, prosím, riaditeľku školy (0901748625) a určite vyriešime tento problém. Doklady na overenie údajov bude potrebné priniesť do školy dodatočne - občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Predpokladáme, že by to mohlo byť koncom apríla prípadne začiatkom mája - zariadime sa podľa aktuálnej situácie, určite sa s Vami vopred skontaktujeme. V prípade, že dieťa nežije v spoločnej domácnosti s oboma rodičmi, napríklad rodičia sú rozvedení, prineste potom, prosím, aj kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostivosti niektorého z rodičov. 

Veríme, že Vaše dieťa sa bude v našej škole cítiť dobre a tešíme sa na našu spoluprácu pri rozvíjaní jeho osobnosti. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria