Navigácia

 • Návrat do škôl žiakov 8. a 9. ročníka od 19. apríla 2021

  Milí rodičia, 

  veľmi sa tešíme na návrat našich žiakov 8. a 9. ročníka. Fyzický návrat Vášho dieťaťa do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj znovuobnovenia  socializácie a rovesníckeho správania.

  Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch týždňov sa bude učivo viac-menej opakovať a precvičovať. Žiaci budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž. Každý deň ráno budú mať v rámci adaptácie prvú hodinu aktivity s triednym učiteľom a končiť budú vždy piatou vyučovacou hodinou. Podľa takto upraveného rozvrhu je plánované ísť prvé dva týždne. Rozvrh sme už práve zverejnili aj na stránke školy, ale pravdepodobne ho uvidíte až zajtra, t.j. v sobotu 17.4..

  Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

  1. negatívny test žiaka a negatívny test jedného zákonného zástupcu  (zašlite SMS, e-mailom alebo cez EduPage triednemu učiteľovi, prípadne kópie testov prinesie žiak k nahliadnutiu triednemu učiteľovi). Negatívnym testom žiaka aj zákonného zástupcu, sa musia preukázať aj  tí žiaci, ktorí boli testovaní mimo školy, t.j. antigénovými testami. Ak máte výnimku z testovania, budeme ju, samozrejme, tiež akceptovať.
  2. odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené, podpísané zákonným zástupcom čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, ktoré si stiahnente tu: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a(2).docx . Tlačivo v papierovej podobe nájdete aj pred hlavným vchodom do budovy školy.

  Prosíme rodičov, aby, na odovzdanie Čestného vyhlásenia a kópie negatívneho testu využili možnosť cez Eduapge (šetríme životné prostredie): tu je prehľadný návod pre mobily: Postup_cez_mobil_-_cestne_vyhlasenie_rodica.pdf a pre počítače: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

  Žiaci, do školy si okrem uvedených potvrdení ( ak ste ich neodovzdali elektronicky) prineste, prosím, prezúvky, písacie a rysovacie potreby a zošity a učebnice podľa rozvrhu.  A nezabudnite na desiatu ! :)

  Ráno pri vstupe do školy bude vykonávaný ranný filter - teda meranie teploty, dezinfekcia rúk. Zatiaľ stále platí potreba prekrytia horných dýchacích ciestv interiéri v súlade s platnými nariadeniami.

  Veríme, že sa v plnej zostave v pondelok so všetkými stretneme a vydržíme tak úspešne až do konca školského roka :)

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy Veľké Uherce 145 pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční tento rok vzhľadom k aktuálnej situácii elektronickou formou v dňoch 12.-16. apríla 2021. Formulár prihlášky dokážete otvoriť, vyplniť a odoslať priamo prostredníctvom našej webovej stránky po kliknutí na tlačidlo "Elektronická prihláška", ktoré sa nachádza na hornej lište. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás kontaktujte, prosím, na telefónnom čísle 0901 748 625. Ohľadom ďalšieho postupu, overenia dokladov a vydania Rozhodnutia o prijatí žiaka vás bude riaditeľka školy dodatočne kontaktovať.

  Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa aj na osobné stretnutie s našimi budúcimi žiačikmi, ktoré, veríme, bude možné zrealizovať v blízkej budúcnosti.

 • Karanténne opatrenie pre triedu III.A

  Na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza sú žiaci triedy III.A od 9.marca do 17.marca 2021 v domácej karanténe. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý žiakom poskytne triedna učiteľka prostredníctvom aplikácie ZOOM.

  Žiaci budú automaticky od 9. marca 2021 odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

  Karanténa je povinná izolácia ľudí s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby, v našom prípade COVID-19, a preto RÚVZ Prievidza nariaďuje žiakom, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vyhli sa kontaktu s inými ľuďmi. Odporúčame rodičom, aby kontaktovali ošetrujúcich lekárov svojich detí ohľadom pandemickej OČR. Odporúčame rodičom, aby deti denne sledovali a v prípade príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti kontaktovali svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

  Nástup žiakov III.A triedy do školy na prezenčné vyučovanie po ukončení karantény bude vo štvrtok 18.marca 2021. 

 • Pozor, dôležitý oznam - 1. stupeň!

  Pozor, dôležitá informácia pre všetkých!  Vyučovanie na 1. stupni bude až do konca aktuálneho týždňa pokračovať v rovnakom režime ako doteraz - teda prezenčnou formou, deti sa učia aj naďalej v škole. Avizované zmeny majú platiť až od pondelka 8. marca 2021. Bližšie informácie si nájdete v správe po prihlásení sa na našu stránku. Pekný deň!

 • Dôležité - oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

  Milí rodičia žiakov prvého stupňa,

  po prihlásení sa na našu stránku sa zapojte, prosíme, do jednoduchého prieskumu ohľadom možného ďalšieho fungovania prezenčného vyučovania na našej škole. Pomôžete tým tomu, aby sme mohli čo najlepšie nastaviť všetky procesy v záujme čo najefektívnejšieho zvládnutia aktuálnej situácie. Ďakujeme.

 • Organizácia vyučovania od 1. marca 2021

  Oznamujeme, že na základe odporúčania RÚVZ rozhodol zriaďovateľ školy Obec Veľké Uherce o začatí prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa od pondelka 1. marca 2021.

  Podmienkou nástupu žiaka je čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke v súlade s aktuálnymi nariadeniami. Toto vyhlásenie vyplní rodič priamo na stránke školy (cez EduPage) po prihlásení sa do rodičovského účtu a odošle formulár elektronicky. Bližšie informácie boli každému rodičovi zaslané priamo cez EduPage prostredníctvom správy.

  V prevádzke bude od tohto termínu aj školský klub detí a školská jedáleň. Rozvrh hodín pre žiakov 1. stupňa bude platiť rovnaký ako pred vianočnými prázdninami, bude k dispozícii aj na stránke školy.

  Veríme, že spoločne urobíme všetko pre to, aby mohla byť škola otvorená čo najdlhšie. Že do školy budú prichádzať len zdravé deti zo zdravej rodiny. Že v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo zdravotných ťažkostí niektorého člena rodiny zostane dieťa v izolácii v domácom prostredí, aby sme čo najviac eliminovali riziká a mohlo čo najviac detí chodiť normálne do školy. Lebo je to prirodzené a určite pre naše deti to najlepšie.

  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa svojím dielom pričinili o to, že ste dištančné vyučovanie doteraz zvládali čo najlepšie. Nielen vyučujúcim a žiakom, ale aj rodičom, bez pomoci ktorých by to hlavne tí menší naši žiačikovia asi dali len veľmi ťažko. Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME!

  Neuveriteľne sa všetci tešíme na to, že sa aspoň niektoré triedy školy konečne zaplnia veselým džavotom našich detí. Držme všetci palce, aby sa im darilo čo najlepšie a aby opäť našli to, čo im v posledných týždňoch tak veľmi chýbalo. My pre to urobíme všetko, čo bude v našich silách.

 • Prosba o pomoc deťom a škole - 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám, prosím, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov niektorej neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich financiách, o vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy - nákup pomôcok, technológií, estetizáciu interiéru, resp. exteriéru školy,...

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Viac sa dozviete po kliknutí na nižšieuvedený link.

  Dovoľte nám vopred poďakovať každému, kto využije túto možnosť a pomôže takouto formou našej škole.

  V mene všetkých detí ďakujeme :)

 • Aktuálne - režim vyučovania od 8. februára 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo Základnej školy Veľké Uherce 145 oznamuje, že od 8.2.2021 pokračuje dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy v rovnakom režime ako doposiaľ. Školu pre prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa ani miestnu materskú školu zriaďovat eľ Obec Veľké Uherce neotvára na základe výsledkov zasadnutia okresného krízového štábu. Tento rozhodol o tom, že školy v okrese Partizánske sa nebudú od 8.2.2021 otvárať pre prezenčnú výučbu z dôvodu zlej pandemickej situácie. Rešpektoval tak odporúčania RÚVZ v Prievidzi.

  Milí žiaci, od 15.2.2021 sa začínajú pre vás jarné prázdniny. Prajeme vám, aby ste ich mohli stráviť v čo najväčšej pohode a zdraví.

  Vážení rodičia, o spôsobe vzdelávania po prázdninách vás budeme včas informovať. Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu a prajeme veľa zdravia :)

 • Deviataci - prijímacie konania

  Vážení rodičia, milí deviataci! Na našej stránke boli zverejnené nové, pre vás mimoriadne dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy. Nájdete ich v sekcii Výchovný poradca, alebo kliknite na nižšieuvedený link. Môžete si tu tiež prezrieť aj aktuality v súvislosti s celoslovenským certifikovaným meraním Testovanie 9 2021.

 • Ukončenie prvého polroka 2020/2021 - výpisy hodnotenia

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou bude Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 zaslaný elektronickou formou prostredníctvom EduPage v piatok 29. januára 2021.

  Prosíme rodičov, aby potvrdili (podpísali) prijatie výpisu hodnotenia cez rodičovské konto.

  Vážení rodičia, ak disponujete mobilnou apikáciou (odporúčame si ju stiahnuť do telefónu), môžete si výpis prezrieť aj takýmto spôsobom - návod v prípade potreby zistíte kliknutím na linku uvedenú pod týmto textom.

  Vyučovanie prostredníctvom dištančného vzdelávania pokračuje naďalej, teda aj v druhom polroku, ktorý začína od pondelka 1. februára 2020. Tak zaželajme žiakom šťastné vykročenie!

  Ďakujeme všetkým za výbornú spoluprácu v priebehu prvého polroka a veľmi si prajeme vidieť už konečne naše deti v triedach, nielen na monitoroch našich zariadení.

  Všetkým prajeme veľa zdravia!

 • Aktuálne informácie - k 15.1.2021

  Vážení priatelia,

  určite ste už v médiách postrehli, že ani žiaci 1. stupňa sa od 18. januára do školy nevracajú a pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní. Informácia o uvedenom je zverejnená aj na stránke ministerstva školstva - link nájdete pod týmto textom.

  Upozorňujem všetkých rodičov, že v prípade neúčasti žiaka na vzdelávaní z akéhokoľvek dôvodu je potrebné neodkladne o tom informovať daného vyučujúceho.

  Ako ďalej, zatiaľ nie je isté, záleží to od vývoja pandemickej situácie a rozhodnutí vlády. Vzhľadom k tomu, že sa musíme riadiť aktuálnymi nariadeniami, prosíme všetkých o trpezlivosť. Spoločne budeme sledovať  nové pokyny a dúfať, že sa nám všetky deti do školy vrátia čím skôr. Prajeme všetkým hlavne veľa zdravia!

 • Aktuálne informácie

  Vážení priatelia,

  na stránke ministerstva školstva už boli zverejnené aktuálne informácie ohľadom fungovania škôl po prázdninách. Z nich pre nás najdôležitejšie sú nasledovné:

  Od 11. januára celý prvý školský týždeň všetci žiaci školy, teda žiaci prvého aj druhého stupňa, zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní. Toto je zatiaľ isté. Ďalší plán je taký, že od 18. januára nastúpia do školy žiaci prvého stupňa, kým žiaci druhého stupňa zostávajú stále na dištančnom vzdelávaní. Od 25. januára by už mali nastúpiť do školy aj starší žiaci po predchádzajúcom pretestovaní žiaka a zákonného zástupcu.

  Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

  Prosíme všetkých o opatrnosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť. Verme, že tieto ťažké dni čoskoro pominú a budeme sa môcť spolu s našimi deťmi tešiť z obyčajnej vzájomnej prítomnosti.

 • Rozhodnutie ministra - prázdniny

  Vážení priatelia školy, vedenie ZŠ Veľké Uherce oznamuje, že na zákade rozhodnutia ministra školsktva z 11. decembra  2020 sa upravujú vianočné prázdniny pre žiakov nasledovne :

  Prázdniny trvajú od pondelka 21. decembra 2020 do piatku 8. januára 2021.

  Plánovaný návrat detí do škôl je predbežne od 11. januára 2021, ale všetko bude závisieť od aktuálnych rozhodnutí vlády. Budeme všetkých rodičov a žiakov aktuálne informovať. Ďakujeme za spoluprácu v tomto roku. Prajeme všetkým šťastné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2021 hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody.

 • Dôležité - správa pre zákonných zástupcov.

  Vážení rodičia, po prihlásení sa do svojho rodičovského účtu na našej stránke nájdete možnosť zapojenia sa do dotazníka ohľadom splnenia podmienok pre návrat žiakov k prezenčnému vyučovaniu. Prosíme o výber jednej z odpovedí. Ďakujeme.

 • Aktuálne usmernenia a tlačivá

  Vážení priatelia, vzhľadom k tomu, že sa blíži 10. november 2020 - termín nástupu žiakov prvého stupňa do školy po druhej časti jesenných prázdnin, prikladáme na stránku našej školy aktuálne usmernenia i tlačivá - vyhlásenia, ktoré musí žiak i zamestnanec priniesť v deň nástupu do školy. Tieto budú k dispozícii aj priamo v škole pred vchodom do budovy.

  Prosíme rodičov, aby včas informovali triedneho učiteľa alebo vedenie školy o skutočnostiach, ktoré bránia nástupu dieťaťa do školy (napríklad z dôvodu karantény v rodine, ochorenie žiaka a pod.).

  Veríme, že v utorok 10. novembra sa konečne stretneme s našimi mladšími žiakmi v škole na riadnom vyučovaní. V prípade akejkoľvek zmeny nájdete akuálnu informáciu na tejto stránke.

  Všetkým prajeme veľa zdravia :)

   

 • Dôležitý oznam - pokračovanie karanténnych opatrení

  Vedenie ZŠ  Veľké Uherce 145 oznamuje rodičom, žiakom i zamestnancom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v škole dnes, t.j. 2.11.2020, rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza o predĺžení karanténnych opatrení uložených pre našu školu (pôvodne do 3.11.) až do soboty 7.11.2020. Informáciu o uvedenom máme zatiaľ na základe telefonickej konzultácie, po doručení predmetného rozhodnutia ho čo najskôr zverejníme aj na tejto stránke.

  Znamená to, že žiaci 1. stupňa zostávajú na dištančnom vzdelávaní, o konkrétnej forme a rozvrhu ich budú informovať triedne učiteľky. Do školy budú môcť nastúpiť až v utorok 10.11.2020.

  Ďakujeme všetkým za porozumenie a spoluprácu.

  Nižšie zverejňujeme predmetné rozhodnutie:

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  už od začiatku septembra platí, že ak dieťa príde do školy po trojdňovej neprítomnosti ( a dlhšej), musí priniesť vyhlásenie rodiča. Jeho znenie sa postupne aktualizovalo, posledná aktualizácia je z 29.10.2020 a je zverejnená na stránke ministerstva školstva. Nájdete ju aj pod týmto textom v prílohe. Pre naše deti to znamená, že každý žiak 1. stupňa, keď príde v stredu 4. novembra do školy, musí sa preukázať takýmto vyhlásením. Môžete si ho vytlačiť, vypísať a dať dieťaťu. Nebudeme od dieťaťa toto vyhlásenia brať, len sa ním preukáže a vrátime mu ho späť. Ak dieťa z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť prísť v stredu, predkladá ho vtedy, keď prvýkrát po neprítomnosti príde do školy. To teda znamená, že ak aj neskôr žiaci 2. stupňa nastúpia po začatí prezenčného vyučovania do školy, tiež sa musia preukázať takýmto vyhlásením zákonného zástupcu.

  V prípade, že niektorí z vás nemajú tlačiareň, budú tieto tlačivá k dispozícii od stredy rána v škole, môžete ho hneď na mieste vypísať.

  Vážení rodičia, v súčasnosti sa mnoho skutočností veľmi rýchlo mení a my na ne musíme reagovať. Preto sa vás snažíme informovať o aktuálnych zmenách aj takouto cestou. Sledujte, prosím stránku našej školy a vaše rodičovské konto, aby ste mali prehľad o aktuálnom dianí.

   

 • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania

  Vedenie ZŠ Veľké Uherce 145 oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza  zo dňa 28.10.2020 bude od štvrtku 29.10.2020 do utorku 3.11.2020 (vrátane) prerušené vyučovanie v  škole a aj žiaci 1. stupňa prechádzajú na dištančné vyučovanie, pričom žiaci a všetci zamestnanci školy musia zostať v domácej izolácii. 

  Karanténa je povinná izolácia ľudí s cieľom pozorovania , či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby, v našom prípade COVID-19, a preto RÚVZ nariaďuje žiakom a učiteľom, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vyhli sa kontaktu s inými ľuďmi. Odporúčame žiakom a zamestnancom, aby sa denne sledovali a v prípade príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo poruchy chuti kontaktovali  svojho lekára alebo príslušný RÚVZ.

  Karanténa trvá do 3.11.2020, do školy sa nastupuje v stredu 4.11.2020. Upozorňujeme žiakov, že sa nesmú stretávať a navštevovať medzi sebou.

  Ako prílohu prikladáme predmetné rozhodnutie.

 • Aktuálne - prechod na dištančné vyučovanie - 2. stupeň.

  Vážení priatelia, na základe aktuálnych informácií podložených rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa od 26. októbra 2020 prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov druhého stupňa na jeden mesiac - zatiaľ do 27. novembra 2020.

  Bližšie informácie dostali žiaci i rodičia prostredníctvom správy.

  Veríme, že žiaci pristúpia k dištančnému vyučovaniu zodpovedne a so všetkou vážnosťou a uvedomia si, že ešte stále si plnia povinnú školskú dochádzku. Držím všetkým palce, aby hlavne v zdraví mohli všetko zabsolvovať najlepšie, ako to bude možné. A že vy, milí rodičia, na to citlivo dozriete.

  Prikladám predmetné rozhodnutie a Pokyny riaditeľky školy - platné od 26.10.2020.

  Ing. Nadežda Vičanová, riaditeľka školy.

 • Zber papiera - jeseň 2020


  Vážení priatelia,

  tento týždeň, teda v dňoch od 19. októbra 2020 do 23. októbra 2020, prebieha v našej škole zber papiera (noviny, časopisy, ...). Bližšie informácie o čase odovzdávania papiera nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme v mene našich detí každému, kto sa zberu aktívne zúčastní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria