Navigácia

Faktúry Objednávky Zmluvy

Faktúry, Objednávky, Zmluvy

Faktúry

Faktúry za rok 2021 - ZŠ:

Faktury_za_1_-_2021

Faktury_za_2_-_2021

Faktury_za_3_-_2021.pdf

Faktúry za rok 2020 - ŠJ:

Faktury_SJ_za_1-2021.pdf

Faktury_SJ_za_2-2021.pdf

Fakutry_SJ_za_3-2021.pdf

Faktúry za rok 2020 - ZŠ:

Faktury_za_1_-_2020.pdf

Faktury_za_2_-_2020.pdf

Faktury_za_3_-_2020.pdf

Faktury_za_4_-_2020.pdf

Faktury_za_5_-_2020.pdf

Faktury_za_6_-_2020.pdf

Faktury_za_7_-_2020.pdf

Faktury_za_8_-_2020.pdf

Faktury_za_9_-_2020.pdf

Faktury_za_10_-_2020.pdf

Faktury_za_11_-_2020.pdf

Faktury_za_12_- 2020.pdf

Faktúry za rok 2020 - ŠJ:

Fa_SJ_januar_2020.pdf

Fa_SJ_februar_2020.pdf

Fa_SJ_marec_2020.pdf

Faktury_SJ_6_-2020.pdf

Faktury_SJ_7_-_2020.pdf

Faktury_SJ_9_-_2020.pdf

Faktúry_ŠJ_10_-_2020.pdf

Faktúry_ŠJ_11_-_2020.pdf

Faktúry_ŠJ_12_2020.pdf

Faktúry za rok 2019 - ZŠ:

Faktúry_za_1_-_2019.pdf

Faktúry_za_2_-_2019.pdf

Faktury_za_3_-_2019.pdf

Faktury_za_4_-_2019.pdf

Faktury_za_5_-_2019.pdf

Faktury_za_6_-_2019.pdf

Faktury_za_7_-_2019.pdf

Faktury_za_8_-_2019.pdf

Faktury_za_9_- 2019.pdf

Faktury_za_10_-_2019.pdf

Faktury_za_11_-2019.pdf

Faktury_za_12-2019.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2019:

Faktúry_SJ_za_1_-_2019.pdf

Faktury_SJ_za_2_-_2019.pdf

Faktúry_SJ_za_3_-_2019.pdf

Faktúry_SJ_za_4_-_2019.pdf

Faktúry_SJ_za_5_-_2019.pdf

Faktury_SJ_za_6_-_2019.pdf

Faktury_SJ_za_7_-_2019.pdf

Faktury_SJ_za_9_-_2019.pdf

Faktúry_SJ_za_10 - 2019.pdf

Faktúry_SJ_za_11_2019.pdf

Faktúry_SJ_za_12_-_2019.pdf

Faktúry za rok 2018 - ZŠ:

Faktury_za_1_-_2018.pdf

Faktury_za_2_-_2018.pdf

Faktury_za_3_-_2018.pdf

Faktury_za_4_-_2018.pdf

Faktúry_za_5_-_2018.pdf

Faktury_za_6_-_2018.pdf

Faktury_za_7_-_2018.pdf

Faktury_za_8_-_2018.pdf

Faktury_za_9 - _2018.pdf

Faktury_za_10_-_2018.pdf

Faktury_za_11_-_2018.pdf

Faktury_za_12_-_2018.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2018:

Fa_SJ_za_1_-_2018.pdf

FA_SJ_za_2_-_2018.pdf

FA_SJ_za_3_-_2018.pdf

FA_SJ_za_4_-_2018.pdf

FA_SJ_za_5_-_2018.pdf

FA_SJ_za_6_-_2018.pdf

Faktury_SJ_za_7-8_-_2018.pdf

Faktúry_SJ_za_10_-_2018.pdf

Faktury_SJ_za_11_-_2018.pdf

Faktury_SJ_za_12_-_2018.pdf

Faktúry za rok 2017 - ZŠ:

Faktury_za_1_-_2017.pdf

Faktury_za_2_-_2017.pdf

Faktury_za_3_-_2017.pdf

Faktury_za_4_-_2017.pdf

Fakturu_za_5_-_2017.pdf

Faktury_za_6_ -_ 2017.pdf

Faktury_za_7_-_2017.pdf

Faktury_za_8_-_2017.pdf

Faktury_za_9_-_2017.pdf

Faktury_za_10_-_2017.pdf

Faktury_za_11-_2017_.pdf

Faktury_za_12_-_2017_.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2017:

Fa_SJ_1 - 2017.pdf

Fa_SJ_2 - 2017.pdf

Fa_SJ_3 - 2017.pdf

Fa_SJ_4 - 2017.pdf

Fa_SJ_5 - 2017.pdf

Fa_SJ_6 - 2017.pdf

Fa_SJ_7 - 2017.pdf

Fa_SJ_9 - 2017.pdf

Fa_SJ_10 - 2017.pdf

Fa_SJ_11 - 2017.pdf

Fa_SJ_12 - 2017.pdf


Faktúry za rok 2016 - ZŠ:

Faktury_za_1_-_2016.pdf

Faktury_za_2_-_2016.pdf

Faktury_za_3_-_2016.pdf

Faktury_za_4_-_2016.pdf

Faktury_za_5_-_2016.pdf

Faktury_za_6_-_2016.pdf

Faktury_za_7_-_2016.pdf

Faktury_za_8_-_2016.pdf

Faktury_za_9_-_2016.pdf

Faktury_za_10_-_2016.pdf

Faktury_za_11_-_2016.pdf

Faktury_za_12_-_2016.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2016:

Faktúry _ŠJ_ za_ 1-3__2016.pdf

Faktúry_ŠJ_za_ 4 - 2016.pdf

Faktúry_ŠJ_za_5_-_2016.pdf

Faktury_SJ_za_6_-_7 2016.pdf

Faktury_SJ_za_8_-_2016.pdf

Faktury_SJ_za_9_-_2016.pdf

Faktury_SJ_za_10_-_2016.pdf

Faktúry_SJ_za_11 - 2016.pdf

Faktury_SJ_za_12 - _2016.pdf

Faktúry za rok 2015 - ZŠ:

Faktury_1-2015.pdf

Faktury_2-2015.pdf

Faktury_3-2015.pdf

Faktury_4-2015.pdf

Faktury_5 - 2015.pdf

Faktury_6_-_2015.pdf

Faktury_7_-_2015.pdf

Faktury_8_-_2015.pdf

Faktury_za_9_-_2015.pdf

Faktury_za_10_-_2015.pdf

Faktury_za_11_-_2015.pdf

Faktury_za_12-2015.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2015:

Kniha_doslych_faktur__1-4_2015.pdf

Kniha_doslych_faktur_5-12__2015.pdf

Faktúry za rok 2014 - ZŠ:

Faktury_1-2014.pdf 

Faktury_2-2014.pdf

Faktury_3-2014.pdf

Faktury_4-2014.pdf

Faktury_5-2014.pdf

Faktury_6-2014.pdf

Faktury_7-2014.pdf

Faktury_8-2014.pdf

Faktury_9-2014.pdf

Faktury_10-2014.pdf

Faktury_11-2014.pdf

Faktury_12-2014.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2014:

Kniha__doslych__faktur_2014.pdf

Faktúry za rok 2013 - ZŠ:

Faktury_1-2013.pdf

Faktury_2-2013.pdf

Faktury_3-2013.pdf

Faktury_za_4-2013.pdf

Faktury_za_5-2013.pdf

Faktury_za_6-2013.pdf

Faktury_za_7-2013.pdf

Faktury_za_8-2013..pdf

faktury_za_9-2013.pdf

faktury_za_10-2013.pdf

Faktury_za_11-2013.pdf

Faktury_za_12-2013.pdf

Školská jedáleň- faktúry za rok 2013:

Dosle_faktury_2013_SJ.pdf

Faktúry ZŠ od júla 2012:

Faktury_7-8_2012.pdf

Faktury_9-2012.xls

Faktury_10-2012.xls

Faktury_11-2012.xls

Faktury_12-2012.xls

Školská jedáleň- faktúry za rok 2012:

Dosle_faktury_2013_SJ.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria