Navigácia

Pacovné ponuky

Asistent učiteľa

Vďaka úspešnému zapojeniu sa do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum Bratislava "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II", po splnení požadovaných kritérií bola vytvorená možnosť prijať nových asistentov učiteľa s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2020. Momentálne prebieha proces podpisovania zmlúv a po jeho ukončení budeme môcť uzatvoriť zmluvu s úspešnými uchádzačmi, ktorí budú vybraní na základe výberového konania.

Podrobné informácie ohľadom výberového konania sú zverejnené v nasledovnom dokumente:

vyberove-konanie.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria