Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58
Pondelok 27. 9. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe zistenia pozitivity na ochorenie COVID-19 u žiaka IV.A triedy po konzultácii s príslušným RÚVZ sme nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam:

  Od zajtra, t.j. od 15. septembra 2021, sú na základe rozhodnutia RÚVZ v preventívnej karanténe na 10 dní žiaci IV.A triedy, teda do 24. septembra 2021. Žiaci budú vzdelávaní dištančne, bližšie informácie si nájdu v správe po prihlásení sa na stránku školy ( EduPage ).

  Vážení rodičia, žiadame vás preto o zvýšenie opatrnosti v záujme ochrany zdravia všetkých našich detí. Ak u toho svojho pozorujete akékoľvek príznaky, preventívne ho nechajte radšej v domácom ošetrení a informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. Máte na to nárok po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na viac už treba potvrdenie o chorobe od lekára. Veríme, že to spoločnými silami zvládneme!

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe zistenia pozitivity na ochorenie COVID-19 u dvoch žiakov našej školy po konzultácii s príslušným RÚVZ sme nútení pristúpiť k nasledovným opatreniam:

  Od zajtra, t.j. od 8. septembra 2021, sú na základe rozhodnutia RÚVZ v preventívnej karanténe na 14 dní žiaci dvoch tried na druhom stupni. Ide o V.B a VII.A triedu. Žiaci budú vzdelávaní dištančne, bližšie informácie si nájdu v správe po prihlásení sa na stránku školy ( EduPage ).

  Mrzí nás to, radšej by sme priniesli pozitívnejšie správy, ale takto sú nastavené pravidlá fungovania škôl. Vážení rodičia, žiadame vás preto o zvýšenie opatrnosti v záujme ochrany zdravia všetkých našich detí. Ak u toho svojho pozorujete akékoľvek príznaky, preventívne ho nechajte radšej v domácom ošetrení. Máte na to nárok po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní, na viac už treba potvrdenie o chorobe od lekára. Veríme, že to spoločnými silami zvládneme!

 • Vážení rodičia,

  vo štvrtok 2. septembra 2021 vstúpime do nového školského roka 2021/2022. Všetkým nám ide o vytvorenie čo najbezpečnejšieho prostredia v škole, preto Vás prosíme, aby ste si podrobne preštudovali nasledujúce informácie.

  Tradične slávnostne privítať školský rok spoločne v kultúrnom dome nebudeme môcť ani tento rok. A tak prídu všetci žiaci vo štvrtok 2. septembra priamo do školy, cez šatňu prejdú priamo do svojej triedy a o 8.00 h absolvujú slávnostné otvorenie nového školského roka so svojimi triednymi učiteľkami. Tento rok budú mať triedu v hlavnej budove všetky ročníky okrem prvákov a tretiakov, ktorí sídlia v budove ŠKD a ŠJ.

 • Prosíme rodičov žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa do školského klubu detí, aby do 10. septembra 2021 uhradili na číslo účtu: SK07 0200 0000 0017 0407 5451 poplatok za september – december 2021 vo výške 20 eur. Variabilný symbol: 9122021. Do informácie pre príjemcu nezabudnite uviesť: ŠKD a meno a priezvisko dieťaťa. V prípade, že tento poplatok nebude uhradený v stanovenom termíne, dieťa bude zo školského klubu vylúčené. (Poplatok nie je možné zaplatiť v hotovosti). Ďakujeme.

 • Vážení rodičia, na základe dokumentu Školský semafor, ktorý vydalo ministerstvo školstva, vám ponúkame možnosť vyjadriť svoj záujem o možnosť otestovania svojho dieťaťa na ochorenie COVID-19. Testovanie je dobrovoľné, záleží len na vašom rozhodnutí. Sú dve možnosti:

  1. V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole odporúča ministerstvo školstva rodičom žiakov pred začiatkom školského roka 2021/22, aby žiaci absolvovali PCR testovanie kloktaním. Je možnosť ho vykonať pohodlne v domácom prostredí alebo v škole. Tento druh testovania bude k dispozícii len na začiatku roka (2.-3.9.2021)

 • Oznam vedúcej školskej jedálne


  Oznamujem všetkým rodičom žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022, aby najneskôr do 28.8.2021 doručili vyplnený Zápisný lístok stravníka / zapisny-listok-2122.docx / Zápisný lístok je možné zaslať na e-mail. adresu : nechalova.eva@gmail.com, alebo osobne odovzdať vedúcej školskej jedálne. Bez Zápisného lístka sa nebude možné stravovať v školskej jedálni od 2.9.2021.

  Tlačivo v prípade potreby je možné si vyzdvihnúť aj osobne u vedúcej školskej jedálne v pracovných dňoch v čase od 7.00 – do 12.00 h.

 • Na tejto stránke v sekcii Profil verejného obstarávateľa bola aktualizovaná výzva na predkladanie ponúk na výstavbu altánku. Nájdete ju aj na tomto mieste:

 • Vážení priatelia,

  celý budúci pracovný týždeň, teda v dňoch od 10. mája do 14. mája 2021, prebieha v našej škole jarný zber papiera (noviny, časopisy, ... - z prevádzkových dôvodov NIE KARTÓNY, PROSÍM). Bližšie informácie o čase odovzdávania papiera nájdete v priloženom dokumente. Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. V prípade, ak bude niekto potrebovať zabezpečiť prevzatie papiera v inom termíne, je to možné po predchádzajúcom dohovore s riaditeľkou školy prípadne službukonajúcim zamestnancom. Ďakujeme v mene našich detí každému, kto sa zberu aktívne zúčastní.

 • Milé naše mamičky, milé kolegyne, slávnostnou akadémiou ku Dňu matiek túto nedeľu sa síce tento rok nemôžeme potešiť, vedenie školy vám však pri tejto príležitosti chce vyjadriť svoju vďaku srdečným pozdravom:

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Nemohli sme sa dočkať tejto chvíle, kedy vám budeme môcť oznámiť, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva konečne môžu prísť do školy už všetci žiaci druhého stupňa. Áno, je nám jasné, že vzhľadom k aktuálnym opatreniam je na to potrebné z vašej strany splniť nejaké podmienky (podanie čestného vyhlásenia 8 (a) o bezinfekčnosti a negatívny test jedného zákonného zástupcu a žiaka alebo potvrdenie o výnimke). Je nám tiež jasné, že nie každému to úplne vyhovuje. Ale myslíme si, že pre všetky naše deti je momentálne to najlepšie, čo sa im môže stať, nástup na prezenčnú výučbu. Dištančné vyučovanie, bohužiaľ, nedokázalo v úplnom rozsahu poskytnúť všetky benefity, ktoré deťom zabezpečí priamy kontakt učiteľa so svojimi žiakmi. Aj keď sa všetci úžasne snažili - učitelia, rodičia, žiaci - na všetkých stranách mohlo byť maximum úsilia, napriek tomu zostali určite rezervy v potrebách detí, ktoré zostali nenaplnené. Hlboko sa skláňame pred vami všetkými, ktorí majú "na svedomí" to, že deti dokázali počas celého dlhého obdobia dištančného vzdelávania fungovať tak, ako fungovali. Klobúk dolu pred všetkými rodičmi, ktorí úžasne spolupracovali s vyučujúcimi a poskytovali svojim deťom servis častokrát nad rámec bežného štandardu. Veríme, že ich deti na to nezabudnú a raz v budúcnosti sa im to množstvo snahy, starostlivosti a lásky istotne vráti.

 • Milí rodičia,

  veľmi sa tešíme na návrat našich žiakov 8. a 9. ročníka. Fyzický návrat Vášho dieťaťa do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj znovuobnovenia socializácie a rovesníckeho správania.

  Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch týždňov sa bude učivo viac-menej opakovať a precvičovať. Žiaci budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž. Každý deň ráno budú mať v rámci adaptácie prvú hodinu aktivity s triednym učiteľom a končiť budú vždy piatou vyučovacou hodinou. Podľa takto upraveného rozvrhu je plánované ísť prvé dva týždne. Rozvrh sme už práve zverejnili aj na stránke školy, ale pravdepodobne ho uvidíte až zajtra, t.j. v sobotu 17.4..

 • Vážení rodičia budúcich prvákov!

  Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy Veľké Uherce 145 pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční tento rok vzhľadom k aktuálnej situácii elektronickou formou v dňoch 12.-16. apríla 2021. Formulár prihlášky dokážete otvoriť, vyplniť a odoslať priamo prostredníctvom našej webovej stránky po kliknutí na tlačidlo "Elektronická prihláška", ktoré sa nachádza na hornej lište. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás kontaktujte, prosím, na telefónnom čísle 0901 748 625. Ohľadom ďalšieho postupu, overenia dokladov a vydania Rozhodnutia o prijatí žiaka vás bude riaditeľka školy dodatočne kontaktovať.

 • Na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza sú žiaci triedy III.A od 9.marca do 17.marca 2021 v domácej karanténe. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý žiakom poskytne triedna učiteľka prostredníctvom aplikácie ZOOM.

  Žiaci budú automaticky od 9. marca 2021 odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

  Karanténa je povinná izolácia ľudí s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia príznaky nejakej choroby, v našom prípade COVID-19, a preto RÚVZ Prievidza nariaďuje žiakom, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a vyhli sa kontaktu s inými ľuďmi. Odporúčame rodičom, aby kontaktovali ošetrujúcich lekárov svojich detí ohľadom pandemickej OČR. Odporúčame rodičom, aby deti denne sledovali a v prípade príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti kontaktovali svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 • Pozor, dôležitá informácia pre všetkých! Vyučovanie na 1. stupni bude až do konca aktuálneho týždňa pokračovať v rovnakom režime ako doteraz - teda prezenčnou formou, deti sa učia aj naďalej v škole. Avizované zmeny majú platiť až od pondelka 8. marca 2021. Bližšie informácie si nájdete v správe po prihlásení sa na našu stránku. Pekný deň!

 • Milí rodičia žiakov prvého stupňa,

  po prihlásení sa na našu stránku sa zapojte, prosíme, do jednoduchého prieskumu ohľadom možného ďalšieho fungovania prezenčného vyučovania na našej škole. Pomôžete tým tomu, aby sme mohli čo najlepšie nastaviť všetky procesy v záujme čo najefektívnejšieho zvládnutia aktuálnej situácie. Ďakujeme.

 • Oznamujeme, že na základe odporúčania RÚVZ rozhodol zriaďovateľ školy Obec Veľké Uherce o začatí prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa od pondelka 1. marca 2021.

  Podmienkou nástupu žiaka je čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke v súlade s aktuálnymi nariadeniami. Toto vyhlásenie vyplní rodič priamo na stránke školy (cez EduPage) po prihlásení sa do rodičovského účtu a odošle formulár elektronicky. Bližšie informácie boli každému rodičovi zaslané priamo cez EduPage prostredníctvom správy.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám, prosím, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov niektorej neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich financiách, o vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo Základnej školy Veľké Uherce 145 oznamuje, že od 8.2.2021 pokračuje dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy v rovnakom režime ako doposiaľ. Školu pre prezenčné vyučovanie žiakov prvého stupňa ani miestnu materskú školu zriaďovat eľ Obec Veľké Uherce neotvára na základe výsledkov zasadnutia okresného krízového štábu. Tento rozhodol o tom, že školy v okrese Partizánske sa nebudú od 8.2.2021 otvárať pre prezenčnú výučbu z dôvodu zlej pandemickej situácie. Rešpektoval tak odporúčania RÚVZ v Prievidzi.

 • Vážení rodičia, milí deviataci! Na našej stránke boli zverejnené nové, pre vás mimoriadne dôležité informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy. Nájdete ich v sekcii Výchovný poradca, alebo kliknite na nižšieuvedený link. Môžete si tu tiež prezrieť aj aktuality v súvislosti s celoslovenským certifikovaným meraním Testovanie 9 2021.

 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou bude Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 zaslaný elektronickou formou prostredníctvom EduPage v piatok 29. januára 2021.

  Prosíme rodičov, aby potvrdili (podpísali) prijatie výpisu hodnotenia cez rodičovské konto.

  Vážení rodičia, ak disponujete mobilnou apikáciou (odporúčame si ju stiahnuť do telefónu), môžete si výpis prezrieť aj takýmto spôsobom - návod v prípade potreby zistíte kliknutím na linku uvedenú pod týmto textom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria