Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Hubková
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Ambrož
2    Filip Bajzík
3    Paulína Belianská
5    Giulia Dora Busellato
6    Timea Duchovičová
8    Filip Híveš
9    Sofia Chalupová
10    Matúš Kluka
11    Martina Lančiová
12    Maximilián Lichý
13    Maxim Paták
14    Tomáš Petrík
15    Tomáš Priadka
16    Nela Rybárová
17    Samuel Šnirc
18    Marko Toma
19    Michal Žuchovský

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria