Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Poštrková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Kosáčová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pechová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Angela Beňová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Hubková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kapsová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Jánošíková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Romana Galliková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Erika Knajbelová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Kováčová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Cooke
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Staňová

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria