Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Angela Beňová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ľubomír Belis
2    Michael Benko
3    Michal Duchovič
4    Marieta Lila Dzianová
5    Vivien Foltánová
6    Patrik Guba
7    Alex Hlaváč
8    Sabina Igazová
9    Michaela Kissová
10    Jakub Knajbel
11    Jakub Laurinec
12    Tomáš Mašlonka
14    Patrik Šandrik
15    Katarína Tomová
16    Pavol Vlčko
17    Ema Vlčková
18    Martina Vráblová

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria