Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kapsová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matej Bella
3    Angelika Nely Cigáňová
4    Kristián Duchovič
5    Alexandra Gízelová
6    Kristína Chudíková
7    Vivien Jančeková
8    Sarah Kováčiková
9    Jakub Kráľ
10    Liana Lacová
11    Jakub Májik
12    Jakub Svrček
13    Nela Šorcová
14    Viktória Tomová
15    Richard Vlčko
16    Natália Balážová
20    Katarína Boguská

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria