Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Romana Galliková
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Baláška
2    Alex Bazala
3    Patrik Belan
4    Bianka Belianská
5    Viktória Bielichová
6    Matúš Bohuš
7    Simona Brezovická
8    Nela Foltánová
9    Šimon Gašparovič
10    Ella Kollárová
11    Sebastián Kopál
12    Filip Kováč
13    Matúš Kováč
14    Lucia Kurtulíková
15    Michal Lanči
16    Šimon Laurinec
17    Matej Preťo
18    Radoslava Preťová
19    Marek Repa
20    Simon Sámela
21    Viktória Súlovská
22    Natália Šútorová
23    Nikola Šútorová
24    Veronika Vlčková
25    Jiří Zdeněk
26    Richard Šipický

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria