Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Hana Poštrková
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Belis
2    Vivien Belisová
3    Sofia Brunayová
4    Emma Dubinová
5    Sebastián Gašo
6    Nina Hrmová
7    Tomáš Hudok
8    Lea Chudíková
9    Kristián Kopál
10    Simona Letavayová
11    Katarína Rybárová
12    Sebastián Slávik
13    Simona Staňová
14    Karin Šimanská
15    Ondrej Tomík

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria