Navigácia

O nás Od histórie k súčasnosti Rada školy Rada rodičov Výberové konanie

O škole

Od histórie k súčasnosti

    Slovensko, Horná Nitra, Trenčiansky kraj, okres Partizánske, Veľké Uherce, časť Čerešňová. Presne tu vyrástla budova základnej školy, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1960.

    1. septembra 1960 zaplnilo 14 novootvorených tried 478 žiakov. V školskom roku 1960/61 vykonával funkciu riaditeľa Ladislav Krbúšik, jeho zástupcom sa stal Rudolf Korec. Učiteľský zbor tvorilo 16 pedagógov: Erika Bánovská, Viliam Beliansky, Anastázia Kocnarová, Vilma Korcová, Anna Krbúšiková, František Livora, Pavol Magdolen, Emília Magdolenová, Vojtech Prec, Ján Pribula, Marta Pribulová, Margita Seidlová, Klement Švec, Mária Švecová, Anton Šútor, Priska Šútorová.

    Počas ďalších rokov sa v riaditeľskom kresle vystriedali Milan Kováčik, Klement Švec, Pavol Horňan, Bohumil Vašek a Jaroslav Koctúr.

    V  roku 1983 bola otvorená budova družiny. V súčasnosti sa v nej nachádza školská jedáleň, školský klub detí a triedy prváčikov. V školskom roku 1996/97 bola uvedená do prevádzky telocvičňa.

    ZŠ vo Veľkých Uherciach navštevovali nielen žiaci z Veľkých Uheriec, ale aj z obcí Kolačno, Pažiť a  Malé Kršteňany.

Od školského roka 1976/77 Malokršteňanci prešli do škôl v Partizánskom. Dnes do školského obvodu patria obce Veľké Uherce, Kolačno a Pažiť.

    Súčasnou riaditeľkou školy je Nadežda Vičanová. Pedagogický zbor školy sa skladá z nasledujúcich členov: Miroslava Jánošíková, Hana Poštrková, Angela Beňová, Lenka Pechová, Erika Staňová, Vlasta Božiková, Erika Knajbelová, Daniela Balážková, Andrea Kapsová, Valéria Prídalová, Marta Kováčová, Darina Ďurčová, Andrej Karcagi, Zdenka Kosáčová, Katarína Hubková, Dáša Cooke, Patrik Súlovský, Romana Gáliková, Sláva Špániková.

V školskom klube detí so žiakmi v troch oddeleniach po vyučovaní a v jednom rannom pracujú vychovávateľky Daniela Javůrková, Mária Kmeťová a Miroslava Mikulášová.

K ďalším zamestnancom školy patria referentka pre personalistiku a mzdy Renáta Blaniarová a referentka pre účtovníctvo Martina Kováčová. Školníkom je Peter Vlčko a o čistotu a poriadok sa starajú upratovačky Alica Staňová, Ingrid Čmiková, Marcela Harcegová a Elena Šútorová.

Prevádzku školskej jedálne zabezpečuje jej personál: Eva Nechalová, Eva Letavayová, Mária Bohušová, Martin Kováč, Gabriela Vlčková a Katarína Hrivnáková.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria