Navigácia

O nás Od histórie k súčasnosti Rada školy Rada rodičov Výberové konanie

O škole

Rada rodičov

Výbor rodičov – školský rok 2019/2020

Predseda

Bc. Peter Duchovič

Podpredseda

Mgr. Daša Cooke

Hospodár

Stanislava Dilongová

 

Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy pre školský rok 2019/2020:

Trieda

Triedny dôverník

I.A

Mgr. Stanislava Horňáková

I.B

Bc. Lucia Vlčková

II.A

Mária Patáková

III.A

Mgr. Miriama Jančeková

III.B

Mgr. Lucia Uríková

IV.A

Ing. Zuzana Kollárová

IV.B

Jana Šútorová

V.A

Katarína Rizikyová

VI.A

Mária Kováčová

VII.A

Ing. Juraj Valuch

VIII.A

Gabriela Pružincová

IX.A

Juríčková Valéria

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria