Navigácia

O nás Od histórie k súčasnosti Rada školy Rada rodičov Výberové konanie

O škole

O nás

Základná škola Veľké Uherce 145 leží v obci Veľké Uherce, okres Partizánske, na južnom cípe Hornonitrianskej kotliny, obklopená pohorím Tríbeč. Je plne organizovanou základnou školou . Nachádza sa v obci Veľké Uherce.

/Viac informácií o obci pozri na http://www.velkeuherce.sk/ ./

 

Našu školu navštevuje v školskom roku 2019/2020 220 žiakov. V súčasnosti sa žiaci vyučujú v 12 triedach – z toho 7 na prvom stupni a 5 na druhom stupni. Súčasťou školy je aj školský klub detí s tromi bežnými oddeleniami a jedným ranným a školská jedáleň. Okrem klasických tried žiaci využívajú telocvičňu a špeciálne učebne - interaktívne učebne, počítačové, špeciálne učebne na hudobnú výchovu, chémiu a fyziku, dielne, cvičnú kuchynku atď.

 

Prevažná väčšina žiakov  školy je z obce Veľké Uherce. Do školského obvodu však patria aj deti z obcí Kolačno a Pažiť, ktoré dochádzajú do školy autobusom.

 

fotografia školy

 

ZVONENIA

 

Hodina Začiatok Koniec
1. 7. 45 8. 30
2. 8. 40 9. 25
3. 9. 45 10. 30
4. 10. 40 11. 25
5. 11. 35 12. 20
6. 12. 30 13. 15
7. 13. 45 14. 30

 

Malé prestávky trvajú 10 minút, veľká je po 2. vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
Prestávka na obed je medzi 6. a 7. vyučovacou hodinou.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria