Navigácia

O nás Od histórie k súčasnosti Rada školy Rada rodičov Výberové konanie

O škole

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.

Rada školy pri Základnej škole Veľké Uherce pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda Mgr. Valéria Prídalová
Členovia Mgr. Andrea Kapsová
  Martina Kováčová
  Bc. Peter Duchovič
  Ing. Ivan Májik
  Ing. Juraj Valúch
  Mgr. Katarína Žuchovská
  Stanislava Dilongová
  Michaela Chalupová
  Anton Laco
  Miriam Kováčová
   

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Pozri tu: STATUT__RADY_SKOLY_pri_Zakladnej_skole_vo_Velkych_Uherciach_145_-_s_dodatkom.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria