Navigácia

Školský poriadok pre školský rok 2020/ 2021 Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 Školské vzdelávacie programy Organizačný poriadok

Dokumenty

Školské vzdelávacie programy

V školskom roku 2020/2021 je v platnosti vo všetkých ročníkoch primárneho i nižšieho stredného vzdelávania

 Inovovaný školský vzdelávací program Škola ako rodina :

skvp-skola-ako-rodina-inovovany-2020-2021(1).pdf

Prierezove_temy.pdf

Plan_rozvoja_citatelskej_gramotnosti(1).pdf

V prípade nutnosti prechodu na dištančné vzdelávanie sa budeme riadiť Krízovým plánom dištančného vzdelávania, ktorého znenie si môžete prezrieť tu: Krizovy_plan_distancneho_vzdelavania(1).pdf

 

Súčasťou školského vzdelávacieho programu je aj starostlivosť o začlenených žiakov.

Činnosť v školskom klube detí sa riadi jeho výchovným programom Priatelia Zeme:

VYCHOVNY-PROGRAM-SKD-1_(2)_2020.pdf

 

 

 

 

  

     

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria