Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Kováčová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominik Belan
2    Florián Brázdil
3    Daniel Cigáň
4    Kristián Cigáň
5    Pavol Červeňanský
6    Monika Čmiková
7    Juraj Duchovič
8    Ema Duchovičová
9    Tatiana Foltánová
10    Lenka Gašparovičová
11    Christián Hamara
12    Michele Chalupová
13    Nina Chalupová
14    Alex Chudík
15    Adam Ivanko
16    Dominika Kačkovičová
17    Lucia Kapriová
18    Andrej Kňazeje
19    Alexandra Kováčová
20    Adam Kuna
21    Ema Letavayová
22    Martin Michel
23    Ema Repová
24    Timotej Suchý
25    Samuel Školka
26    Simon Šufliarský
27    Dalibor Toma
28    Pavol Valašek
29    Peter Vlčko

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria