Navigácia

Úspechy 2020/2021

Na čo sme hrdí? alebo: Úspechy žiakov v súťažiach okresného a vyššieho kola

Matematická olympiáda 6, 7, 8– okresné kolo

V stredu posledný marcový deň - 31. marca 2021 - sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy. A opäť úspešne. Viac sa darilo tentokrát siedmakom a úplne najlepšie bojovala Alexandra Kováčová, ktorá nenašla premožiteľa a získala  1. miesto. Jej spolužiakovi Floriánovi Brázdilovi ušla medaila len o vlások, obsadil pekné 4. miesto.

Žiakom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

Žiakov pripravovala Mgr. Valéria Prídalová.

 

Chemická olympiáda – okresné kolo

V piatok 12. marca  2021 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili tri žiačky našej školy z IX.A triedy – víťazky školského kola – a počínali si veľmi úspešne:

Paulína Gubová               1. miesto

Dominika Žiaková           3. miesto

Emma Pivolusková         4. miesto

Všetky postupujú do krajského kola. Dievčatám blahoželáme, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a držíme palce vo vyššom kole.

Žiačky pripravovala Ing. Nadežda Vičanová.

 

Geografická olympiáda – okresné kolo

Dňa 5. februára 2021  sa konalo okresné kolo geografickej olympiády, kde žiaci našej školy opäť úspešne bojovali:

Kategória G        5. ročník              Ella Kollárová                   1. miesto

Kategória F        6.-7. ročník         Alexandra Kováčová        3. miesto

Do krajského kola postupuje Alexandra Kováčová. Kategória G končí okresným kolom - teda žiaci nepokračujú v krajskom kole.  Blahoželáme obom dievčatám, ďakujeme za reprezentáciu a Saške držíme palce v krajskom kole.

Žiačky pripravovala Mgr. Valéria Prídalová.

 

Technická olympiáda – krajské kolo

Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády, kde reprezentoval našu školu v kategórii B žiak VII.A triedy Florián Brázdil. V náročnej konkurencii sa mu podarilo  obsadiť pekné 4. miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Žiaka pripravoval PaedDr.  Patrik Súlovský.

 

Červené stužky – celonárodná súťaž – literárna časť

Dňa 1. decembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie projektu Červené stužky, do ktorého sa rovnako ako každý rok zapojila aj naša škola.  A opäť s úžasným výsledkom. Žiačka VII.A  triedy Alexandra Kováčová v literárnej časti súťaže v kategórii základných škôl obsadila prvé miesto. Tento rok sa niesol v znamení hesla „My a vírusy 21. storočia“ a Saška si odbornú porotu získala svojou prekrásnou básňou. Na požiadanie organizátorov ju aj osobne prerozprávala a výsledok si dokážeme pozrieť na internete v rámci hodnotenia súťaže Červené stužky 2020.

V rámci kampane Červené stužky sa tento rok konala aj  Biologicko- psychlologicko- sociálna olympiáda, ktorú si naša Saška tiež otestovala a vďaka svojej inteligencii sa zaradila medzi najlepších získom 17 bodov, ktoré ju zaradili na vynikajúce druhé miesto.

Saške srdečne blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy v tejto národnej súťaži a prajeme veľa ďalších tvorivých síl.

Žiačku pripravovala Mgr. Marta Kováčová.

 

Technická olympiáda – okresné kolo

Dňa 26. novembra 2020 sa konalo okresné kolo technickej olympiády. A rovnako ako v posledných rokoch   kategórii mladších žiakov B nevyhral nikto iný ako žiak Základnej školy Veľké Uherce. Túto tradíciu potvrdil ziskom 1. miesta žiak VII.A triedy Florián Brázdil.

K úspechu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce aj naďalej, pretože Florián postupuje do krajského kola.

Žiaka pripravoval PaedDr. Patrik Súlovský.

 

Majstrovstvá Slovenska v zápasení mladších žakov

Žiaci našej školy sa okrem školských súťaží zúčastňujú aj iných mimoškolských aktivít, v rámci ktorých tiež úspešne reprezentujú a rozvíjajú svoj talent. Jednou z nich je Alexandra Horňáková, ktorá 5. septembra 2020 v Rimavskej Sobote získala krásne druhé miesto v celonárodnej súťaži na Majstrovstvách Slovenskej republiky.

Saške srdečne  blahoželáme a prajeme veľa síl a šťastia v ďalších súťažiach.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria