Navigácia

Úspechy 2019/ 2020

Na čo sme hrdí?

GQIQ – krajské kolo

V krajskom kole geograficej tvorivo- inteligenčnej súťaže GQIQ si z našich žiakov najúspešnejšie počínala šiestačka Alexandra Kováčová. Tentoraz tu boli zlúčené dve kategórie – základné aj stredné školy. Naša Saška dokázala získať medailové umiestnenie aj tu – získala tretie miesto so stratou len 2 bodov na 1. miesto! Pred ňou sa umiestnili len dve stredoškoláčky.

Saška postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme jej k úspechu na úrovni kraja a držíme palce aj v celoštátnej súťaži.

Žiačku pripravila Mgr. Valéria Prídalová.

Foto:

 

GQIQ – okresné kolo

Aj tento rok sa niekoľko žiakov 2. stupňa našej školy zúčastnilo okresného kola geografického tvorivo- inteligenčného kvízu GQIQ. Víťazmi sa stali:

Alexandra Kováčová      VI.A       44 bodov

Florián Brázdil               VI.A       44 bodov

František Mičuda           VIII.A     24 bodov                  

Všetci traja žiaci si vybojovali postup do krajského kola.

Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a budeme držať palce vo vyššom kole.

Žiakov pripravila Mgr. Valéria Prídalová.

 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

14. február 2020 bol dňom konania okresného kola dejepisnej olympiády. V tejto súťaži získala vďaka svojim vedomostiam krásne druhé miesto žiačka šiesteho ročníka Alexandra Kováčová.

Saške blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Žiačku pripravila Mgr. Marta Kováčová.

 

Biologická olympiáda kategória „C“ – okresné kolo

10. februára 2020 bola naša škola usporiadateľom okresného kola biologickej olympiády – kategória C. Sme hrdí na to, že v projektovej časti tejto súťaže excelovali práve naše žiačky – ôsmačky. Martina Lančiová so svojím projektom získala prvé miestoMonika Kačkovičová sa umiestnila hneď za ňou na druhom mieste.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezenáciu školy.

Žiačky pripravila RNDr. Daniela Balážková.

 

Geografická olympiáda – okresné kolo

Dňa 6. februára 2020 sa stretli víťazi školských kôl geografickej olympiády, aby si zmerali svoje sily v okresnom kole tejto súťaže. Z našich žiakov bol najúspešnejší žiak šiesteho ročníka Florián Brázdil, ktorý obsadil v kategórii F tretie miesto.

Floriánovi ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Žiaka pripravila Mgr. Valéria Prídalová.

 

Matematická olympiáda 5,9 - okresné kolo

Dňa 29. januára 2020 sa v Partizánskom stretli najlepší matematici piateho a deviateho ročníka, aby si zmerali svoje sily v okresnej matematickej olympiáde. Sme hrdí na to, že aj v tejto náročnej súťaži naši žiaci obsadili medailové pozície. V kategórii piatakov získal tretie miesto Daniel Dilong a v kategórii deviatakov tiež na treťom mieste skončil Simon Chudík.

Obom chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Žiakov pripravili Mgr. Erika Staňová a RNDr. Daniela Balážková.

Foto:

 

Šaliansky Maťko - okresné kolo

23. januára 2020 naše deti predviedli svoje recitačné umenie v okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. A opäť zožali úspech v dvoch kategóriách. Piatačka Bianka Duchovičová obsadila so svojou ukážkou v druhej kategórii tretie miesto a šiestačka Alexandra Kováčová bola zas najlepšia v tretej kategórii a svojím úžasným prejavom presvedčila odbornú porotu o svojich kvalitách tak, že získala prvé miesto.

Obidvom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. Saška postupuje do krajského kola súťaže.

Žiačky pripravili PaedDr. Erika Knajbelová a Mgr. Marta Kováčová.

Foto:

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

16. december 2019 bol dňom, kedy sa konala okresná olympiáda žiakov základných škôl v nemeckom jazyku. Uskutočnila sa v Prievidzi ako spoločná pre dva okresy - Partizánske a Prievidza. Našu školu reprezentoval žiak šiesteho ročníka Pavol Valašek, ktorý v tomto regionálnom kole na základe rozhodnutia poroty obsadil tretie miesto. V rámci okresu Partizánskeho sa stal víťazom, získal prvé miesto a vďaka vynikajúcim výsledkom v okresnom kole sa nominoval na postup do krajského kola.

Paľko, ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže.

Žiaka pripravila Mgr. Vlasta Božiková.

Foto:

 

iBOBOR - celoslovenská matematická súťaž

V decembri 2019 prebiehala aj internetová matematická súťaž 4.-9. ročníka žiakov slovenských základných škôl. Naši žiaci sa zapojili aj tento rok pod vedením pani učiteľky Balážkovej, ktorá zastrešovala celú súťaž. Že sa našim deťom opäť darilo, o tom svedčí aj fakt, že získali spolu 22 diplomov za úspešnosť spolu v troch kategóriách: Bobrík, Benjamín a Kadet. Najviac sa darilo najmladším - Bobríkom (štvrtáci a piataci), tí sa stali maliteľmi až 15 diplomov. A z nich štyria dosiahli najvyššie bodové ohodnotenie spomedzi všetkých slovenských žiakov, zvíťazili s počtom bodov 96. Boli to: štvrtáčka Ella Kollárová a piataci Alexandra Horňáková, Boris Zelina a Viliam Ambrož.

Úžasný výsledok, všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

Žiakov pripravili vyučujúci informatiky - PaedDr. Patrik Súlovský, RNDr. Daniela Balážková a Mgr. Valéria Prídalová.

Foto: 

 

Minihádzaná - okresné kolo

Dňa 5. decembra 2019 bojovali naši tretiaci a štvrtáci v Partizánskom v ZŠ Radovana Kaufmanna na ďalšom turnaji v minihádzanej. Tentokrát sme postavili tri družstvá a všetky získali diplom za prvé miesto. Teda v škole nám opäť pribudli tentokrát až tri víťazné diplomy.

Ďakujeme za superreprezentáciu a všetkým blahoželáme.

Žiakov pripravila Mgr. Andrea Kapsová a ostatné vyučujúce 3. a 4. ročníka.

Foto:

 

 ... A slovo bolo u Boha - krajské kolo

Dňa 5. decembra 2019 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže ... A slovo bolo u Boha. Našu školu opäť vzorne reprezentovala žiačka VI.A triedy Alexandra Kováčová, ktorá v III. kategórii získala druhé miesto.

Saška, blahoželáme a ďakujeme!

Foto: 

Žiačku pripravila Mgr. Marta Kováčová

 

Technická olympiáda - okresné kolo

Vo štvrtok 28. novembra sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a v oboch tí naši už tradične získali medailové pozície. Kategória B je určená pre mladších žiakov, prebieha ako súťaž jednotlivcov. V tejto kategórii si druhé miesto vybojoval náš šiestak Florián Brázdil. V kategórii A, v ktorej si zmerali sily starší žiaci v súťaži dvojíc,  obsadili rovnako druhé miesto Marko Ťarcha a Simon Chudík.

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Foto:

Žiakov pripravila Ing. Nadežda Vičanová.

 

Minihandballliga - hádzanársky turnaj v Trenčíne

V stredu 27.novembra 2019 sa odohral  hádzanársky turnaj TIPOS minihandball ligy  žiakov 3. a 4.ročníka. Turnaja sa zúčastnili  družstvá zo základných škôl Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou, Trenčína, Žiliny a Veľkých Uheriec. Turnaj detí prebiehal v športovej hale v Trenčíne, kde si deti zmerali sily svojich hádzanárskych zručností a schopností. Turnaj prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére, kde deti nielen bojovali, ale sa aj navzájom povzbudzovali . Víťazom turnaja sa stali naši tretiaci a štvrtáci, ktorí v súbojoch ukázali veľké srdce pre túto kolektívnu hru. Prajeme im veľa úspechov a chute do ďalších bojov.

Žiakov pripravila Mgr. Andrea Kapsová.

Foto:  http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=466

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovej pušky

22. novembra 2019 sa v priestoroch CVČ Partizánske konali Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovej pušky družstiev ZŠ. Družstvo mladších žiakov v zložení Pavol Červeňanský, Samuel Školka a Andrej Tóth obsadilov súťaži družstiev krásne druhé miesto. Najlepší výkon spomedzi nich podal siedmak Andrej Tóth, ktorý si svojím výkonom vybojoval ako jednotlivec aj postup do krajského kola. 

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme a Andrejkovi držíme palce v krajskom kole.

Žiakov do súťaže pripravil tréner Mgr. Vincent Kročka.

Foto: http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=468

 

Majstrovstvá regiónu v stolnom tenise žiačok

Dňa 6. novembra 2019 bola naša škola opäť usporiadateľom regionálneho kola v stolnom tenise žiačok základných škôl. Družstvo našich dievčat v zložení Timea Súlovská, Timea Žemberová a Monika Čmiková si z tejto súťaže odniesli diplom a pohár za tretie miesto.

Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

Žiačky pripravil tréner Robert Néma.

 

Foto:  http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=465

 

Majstrovstvá družstiev a jednotlivcov v šachu - okresné a regionálne kolo

Dňa 5. novembra 2019 sa v Partizánskom uskutočnilo regionálne kolo v šachu žiakov a žiačok okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Zúčastnili sme sa tejto súťaže po prvýkrát. Naším želiezkom v ohni bola síce mladučká, ale veľmi talentovaná prváčka Michaela Krošláková, ktorá navštevuje aj šachový krúžok pod vedením Mgr. Juraja Guniša. Rozhodli sa ju podporiť svojou účasťou aj starší žiaci. Miške sa podarilo v kategórii dievčat získať v regionálnom kole tretie miesto a v rámci okresu sa stala víťazkou a postúpila do krajského kola. V kategórii chlapcov bola v rámci regionálnej súťaže silná konkurencia aj z okresu Bánovce nad Bebravou, náš deviatak Filip Brezovický však obsadil v majstrovstvách okresu tretie miesto a postupuje tiež do krajského kola. 

Obom blahoželáme a držíme palce:

 

Foto:  

 

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiačok

Dňa 23.októbra 2019 sa v telocvični našej školy konali Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiačok základných škôl. Sme veľmi hrdí na to, že naše dievčatá Timea Súlovská, Timea Žemberová a Monika Čmiková zvíťazili a získali úžasný titul majsteriek okresu

Zároveň si vybojovali nomináciu do regionálneho kola. Dievčatá, ďakujeme, blahoželáme a držíme palce!

Žiačky pripravil tréner Robert Néma.

 

Foto:  http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=464

 

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov

Dňa 22.októbra 2019 bola naša škola usporiadateľom Majstrovstiev okresu v stolnom tenise žiakov základných škôl. Vo veľmi silnej konkurencii si družstvo našich žiakov - deviatakov - v zložení Filip Brezovický, Simon Chudík a Tomáš Uhlár vybojovalo cenné tretie miesto.

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

Žiakov pripravil tréner Robert Néma.

 

Foto:  http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=463

 

Cezpoľný beh - okresné kolo

 

V utorok 24. septembra 2019 sa uskutočnila prvá súťaž v tomto školskom roku - okresné kolo Cezpoľný beh žiakov. Boli tam aj naši chlapci a družstvo starších žiakov obsadilo v celkovom hodnotení krásne druhé miesto. Najviac sa darilo deviatakovi Markovi Ťarchovi, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

Žiakov pripravil PaedDr. Patrik Súlovský.

Foto: http://zsvelkeuherce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=461

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria