Navigácia

Rodičovské združenie

2% dane z príjmu za rok 2020

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov niektorej neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich financiách, o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

 

A/ Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie - tu: Vyhlasenie_2020.pdf , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

B/ Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie č. 40  pri Základnej škole Veľké Uherce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

95841  ZŠ Veľké Uherce č. 145

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

50569198

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roku) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

C/ Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie č. 40  pri Základnej škole Veľké Uherce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

95841  ZŠ Veľké Uherce č. 145

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

 

50569198

 

 

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Protokol o registrácii:

Protokol_o_registracii_2019.PDF

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Uherce 145
  Veľké Uherce č. 145, 958 41
 • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
  zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
  riaditeľka školy 0901 748 625
  školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria