Navigácia

Školský poriadok pre školský rok 2020/ 2021 Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 Školské vzdelávacie programy Organizačný poriadok

Dokumenty

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Základnej školy Veľké Uherce patrí k základným dokumentom školy. Je základnou organizačnou normou organizácie.

V plnom znení ho uvádzame na tomto mieste: organizacny_poriadok-platny.pdf

Jeho neoddeliteľnou súčasťou je Organizačná schéma ZŠ Veľké Uherce, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu: 

Organizacna_schema.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria