Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Daša Cooke
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Belianská
2    Martin Belianský
3    Peter Červeňanský
4    Chiara Ďurišová
6    Olívia Hrčková
7    Lukáš Krška
8    Martin Matušík
9    Timotej Myjavec
10    Andrej Tóth
12    Samuel Valuch
13    Oliver Vlčko
14    Lenka Vráblová
15    Viktória Žiaková

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria