Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Erika Knajbelová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viliam Ambrož
2    Miriam Bellová
3    Dominika Birková
4    Veronika Čiljaková
5    Daniel Dilong
6    Bianka Duchovičová
7    Alexandra Horňáková
8    Ivana Kapriová
9    Jakub Klimant
10    Samuel Miroslav Košík
11    Lukáš Kozárov
12    Sebastián Kunocha
13    Alexander Lichý
14    Laura Môciková
15    Tomáš Riziky
16    Matúš Svrček
17    Alexander Šimanský
18    Katarína Šútorová
19    Sandy Tekelyová
20    Vanesa Tomová
21    Viktoria Uhrinová
22    Boris Zelina
23    Vanesa Medzayová

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Uherce 145
    Veľké Uherce č. 145, 958 41
  • kancelária: 038 748 62 17, 0907 507 206
    zborovňa v budove ŠKD 0917 656 004
    riaditeľka školy 0901 748 625
    školská jedáleň 038 748 62 58

Fotogaléria